OK0E a OK0BE

(25.3.2006)

DR OMs,

začátkem tohoto roku vypadala situace s dalším provozováním převaděčů OK0E a OK0BE na Klínovci JO60LJ dost bezvýchodně.

Ani po dlouhodobé snaze se nepodařilo mezi GES-ELECTRONICS, a.s. (majitel OK0E a OK0BE) a majitelem objektu na Klínovci (Radiokomunikace, a.s.) uzavřít další dohodu o umístění zařízení.

Požadavky Radiokomunikací byly mimo akceptovatelný rámec.

Firma GES-ELECTRONICS před léty převaděče vyrobila a jejich provoz sponzorsky po dlouhá léta dotovala. Pořizovací hodnota OK0E a OK0BE byla 200.000Kč.

Společnost GES-ELECTRONICS měla s ČRa, a.s. (nyní Radokomunikace, a.s.) uzavřenu smlouvu a vše platila ze svého. Roční nájem byl 15.000Kč, což za léta provozu udělalo více než 100.000Kč.

Ani Český radioklub, ani kdokoliv jiný z početných uživatelů převaděčů nepřidal nikdy na provoz ani jedinou korunu.

To trvalo až do konce roku 2004.

V roce 2005 uzavřel Český radioklub s Radiokomunikacemi globální smlouvu a provoz OK0E a OK0BE a další jiných převaděčů platil po jeden rok ze svého.

Koncem roku 2005 situace změnila a ČRK s Radiokomunikacemi už další smlouvu neuzavřel a ponechal OK0E a OK0BE svému osudu.

Pro rok 2006 a další Radiokomunikace požadovaly od GES-ELECTRONICS hradit roční částku 70.000 Kč za nájem a za umístění antén. K tomu navíc náklady na provoz, údržbu a elektřinu, t.j. dalších asi 15.000Kč za rok.

To už bylo pro sponzorování neúnosné.

Dohoda nebyla uzavřena a převaděče měly být z Klínovce odstraněny.

Bylo sice už připraveno náhradní stanoviště, ale nakonec se ukázalo se, že nebude třeba je využít.

Na informaci o stavu OK0E a OK0BE, kterou jsem poslal po PR a která byla kromě jiného také publikována na webu OK VHF Clubu www.vhf.cz reagoval Roman, OK1XST, který je u Radiokomunikací zaměstnán.

Tomu se podařilo vyjednat u Radiokomunikací, že po určitých administrativních změnách bude možné ponechat zařízení na místě.

S pomocí OK1KVK v K.Varech se podařilo získat od Karlovarského kraje dotaci na provoz (Klínovec patří do Karlovarského kraje).

S Romanem jsme se dohodli, že OK1XST převezme funkci VO obou převaděčů a že je bude opravovat a udržovat.

GES-ELECTRONICS jako majitel zařízení uzavře smlouvu, že zařízení převaděčů pronajme OK1KVK za symbolickou částku (1Kč za rok) a OK1XST s OK1KVK budou zařízení provozovat.

Takový je současný stav, převaděče zůstávají v provozu na původním stanovišti.

73 Milan, OK1FM - OK7GU
VO OK0E a OK0BE


Valid HTML 4.01!  Valid CSS!  Created with Vim  Viewable with any browser